Zwiastowanie NMP Dniem Świętości Życia

miniaturaW miniony czwartek 25 marca obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To szczególne święto, upamiętniające całkowite zawierzenie się Maryi Bogu i poddanie się Jego woli, jest także dniem świętości życia.

O godz. 18 w naszym kościele pw św.Stanisława B.M. w Czeladzi została odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której odbyło się ślubowanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Kandydaci na duchowe matki i duchowych ojców, trzymając zapalone świece, wypowiedzieli słowa przysięgi, w której zobowiązali się do codziennej modlitwy przez okres 9 miesięcy za jedno poczęte dziecko zagrożone aborcją. Ich duchowe wsparcie i modlitwa mogą pomóc wielu matkom oczekującym potomstwa, by jak Maryja zgodziły się z wolą Bożą i pokornie wypowiedziały swoje ,,fiat”, stając po stronie życia swoich dzieci.

Mszy przewodniczył proboszcz parafii - ks.Jarosław Wolski. W swojej homilii zaznaczył, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia. Zauważył, że współczesne masowe zabiegi aborcyjne urosły do rozmiarów pandemii groźniejszej niż Covid-19. Kaznodzieja przypomniał, że Polacy są spadkobiercami nauki św. Jana Pawła II, który zawsze był obrońcą życia. Zwrócił uwagę na odwieczny dualizm świata, w którym od wieków ścierają się siły dobra i zła. Kościół bowiem zawsze był atakowany przez siły zła, a jednak przetrwał tyle wieków, gdyż jest umocniony Bożym błogosławieństwem. To daje nam nadzieję, że przetrwa także współczesne ataki, których świadkami byliśmy ostatnio. Duchowa adopcja dziecka poczętego to potężne oręże w walce z siłami zła pragnącymi zniszczyć ludzkie życie.

Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła wiernych w różnym wieku, którzy pragnęli stanąć po stronie życia poczętego. Były to zarówno matki z własnymi małymi dziećmi, Rycerze Zakonu Kolumba, jak i osoby starsze. To daje nam nadzieję, że troska o życie, które jest darem Bożym, pozostanie wiecznie żywa w narodzie polskim. Módlmy się zatem, by słowa Maryi: ,,Niech mi się stanie według słowa Twego” stały się mottem przewodnim w życiu każdego z nas, a w szczególności w życiu matek oczekujących potomstwa. Niech Matka Boża będzie wzorem postępowania dla każdej ziemskiej matki.

(tekst Agnieszka B. foto ks.Mariusz Kafel)