Publiczny różaniec na rynku

miniaturaPubliczny Różaniec o odnowę moralną narodu polskiego na stałe wpisał się już w krajobraz czeladzkiego Rynku. W maju został on odmówiony dwunastego dnia tego miesiąca o godzinie dziewiętnastej.

Modlitwie przewodniczył ksiądz proboszcz Jarosław Wolski. Przed figurą Matki Bożej ustawioną w centralnej części placu zgromadziło się blisko pięćdziesiąt osób, którym dobro naszego kraju nie jest obojętne. To bardzo budujące, że tak liczne zgromadzenie modlitewne zebrało się właśnie w maju, który jest miesiącem Maryjnym. Tym razem modlącym się towarzyszyła prawdziwie letnia aura. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkania przypadające w sezonie letnim przyciągną jeszcze więcej czcicieli Matki Bożej. Wszak Maryja w swoim objawieniu w Fatimie prosiła o modlitwę różańcową za cały świat.

Relacja Agnieszka Babio