Uroczystość Bożego Ciała w Czeladzi

miniaturaUstępująca pandemia i znoszenie obowiązujących obostrzeń umożliwiły zorganizowanie w tym roku tradycyjnej procesji Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Uroczystość rozpoczęła się w czwartek 3 czerwca Mszą świętą o godz. 10.00 w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi. Liturgię odprawił proboszcz - ks. Jarosław Wolski. Następnie asysta ołtarza oraz licznie zgromadzeni wierni wzięli udział w uroczystej procesji wokół czeladzkiego Rynku.

Pierwszy przepięknie udekorowany ołtarz znajdował się przy ulicy Bytomskiej biegnącej przez Rynek naszego miasta. Przy tym ołtarzu celebrans podkreślił, że sumienie jest głosem Boga w nas. To sumienie mówi nam, co jest dobre, a co złe. Módlmy się, byśmy dzięki temu wewnętrznemu głosowi w nas samych stali się gotowi na przyjęcie Pana.

Drugi ołtarz usytuowany był na rogu placu przy ulicy Rynkowej przed sklepem AGD. Tutaj ksiądz proboszcz przypomniał, iż papież Jan Paweł II w czasie swojej jednej z pielgrzymek do Polski, zwracając się do dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą, powiedział, że są Żywym Tabernakulum Chrystusa. Jednak nie tylko te dzieci, ale my wszyscy powinniśmy się stać Tabernakulum Żywej Obecności Boga. On ma moc przemieniania ludzkich serc. W dzisiejszych, jakże konsumpcyjnie nastawionych czasach jest nam ta przemiana serc szczególnie potrzebna. Prośmy, by Jezus Eucharystyczny wstąpił do serca każdego z nas.

Trzeci ołtarz ulokowany został na Rynku przy kwiaciarni. Tutaj rozważaliśmy, co jest naszym pokarmem duchowym. W dzisiejszych czasach dbamy o ekologię. Często mówimy, że człowiek jest tym, co je. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o pokarm podtrzymujący przy życiu nasze ciała. Musimy myśleć o tym, czym karmimy naszą duszę, co czytamy, czego słuchamy. To Jezus Chrystus daje nam pokarm na życie wieczne.

Czwarty ołtarz znajdował się na placu kościelnym przy Krzyżu Misyjnym. To krzyż Chrystusa przypomina, że życie ludzkie nie jest wolne od cierpienia. Jednak dzięki złączeniu swojego ziemskiego cierpienia z cierpieniem Jezusa i dzięki Eucharystii nasze cierpienie staje się zwycięstwem i prowadzi nas ku życiu wiecznemu. Powinniśmy pamiętać o tym zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi cierpienie, które nas zaskakuje i zaburza naturalny porządek naszego życia. Współcierpiąc z Chrystusem, mamy udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Na zakończenie uroczystości proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom procesji za okazanie wiary w Chrystusa w przestrzeni publicznej. Szczególne słowa podziękowania skierował do Rycerzy Zakonu Kolumba, którzy w tym roku zorganizowali w tak krótkim czasie procesję, gdyż ze względu na ograniczenia epidemiologiczne do samego końca nie wiadomo było, czy przeprowadzenie procesji na terenie miasta będzie w ogóle możliwe. Podziękowania skierował także do wszystkich kółek i stowarzyszeń parafialnych, które także włączyły się w organizację tej uroczystości. Podziękowania otrzymała również liturgiczna asysta ołtarza, a także dzieci komunijne ubrane w swe przepiękne stroje. Celebrans podziękowania skierował także do pana organisty Grzegorza, który uświetnił to spotkanie swoim śpiewem i angażował się w jego organizację. Następnie wszyscy zebrani udali się do świątyni, by uroczystym śpiewem zakończyć procesję.

relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej