Publiczny różaniec na rynku

miniaturaComiesięczne spotkanie modlitewne Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego odbyło się dnia 9 czerwca na Rynku w Czeladzi. Przewodniczył mu ksiądz proboszcz Jarosław Wolski. Przed figurą Matki Bożej zgromadziło się około 50 osób, w tym przedstawiciele Zakonu Rycerzy Kolumba. W sprzyjającej aurze pogodowej odmówiona została część chwalebna Różańca Świętego.

Na początku ksiądz proboszcz przywitał wszystkich zebranych i podkreślił, że spotkanie to jest formą przygotowania na odnowienie aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Różaniec to szczególna modlitwa poświęcona Maryi, a to właśnie Matka Najświętsza prowadzi nas do Jezusa. Papież Franciszek powiedział, iż istotne jest budowanie cywilizacji miłości. Tylko z Bożą Miłością jesteśmy w stanie przemienić nasze serca, a wraz z tą przemianą naszych serc będzie zmieniał się cały świat. Ta modlitwa różańcowa była szczególną prośbą, by Najświętsze Serce Jezusa odnowiło serca wszystkich ludzi.

Czerwcowe spotkanie było odmienne od poprzednich, gdyż piękna letnia pogoda przyciągnęła na Rynek mnóstwo ludzi, którzy tam wypoczywali i spędzali swój wolny czas. Zgromadzeni nie mieli łatwego zadania, by w pełni skupić się na modlitwie, gdyż wokół rozbrzmiewały głosy dzieci bawiących się przy fontannie oraz dorosłych korzystających ze stolików kawiarnianych. Miejmy nadzieję, że nasza postawa wiary, modlitwy i zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa poruszy i odmieni serca wielu osób, które zrządzeniem Bożym znalazły się na Rynku w tym samym czasie. Niezbadane są drogi Pana.

Relacja Agnieszka Babio