Peregrynacja Relikwii bł. ks. M. McGivney'a

miniatura

Zapewne wielu katolików zna Zakon Rycerzy Kolumba ze względu na fakt, że członkowie tej grupy działają przy niemal każdej parafii na świecie. Niewielu jednak wie, że jej założycielem był młody amerykański ksiądz - Michael Joseph McGivney. Widząc, że wielu mężczyzn odchodzi od Kościoła, a także porzuca swoje rodziny, ksiądz Michael postanowił stworzyć wspólnotę świeckich katolickich mężczyzn, którzy służyliby wsparciem lokalnej wspólnocie oraz księżom w swoich parafiach. Pierwsza rada Zakonu Rycerzy Kolumba powstała w 1882 roku w New Haven w stanie Connecticut. Jej kapelanem został ksiądz Michael McGivney. Początki działalności nie były łatwe, a kolejne rady powstawały tylko w okolicznych miejscowościach. Stopniowo jednak Rycerze objęli swą działalnością Amerykę Północną, a potem także cały świat.

Ksiądz Michael Joseph McGivney zmarł na zapalenie płuc w wieku zaledwie 38 lat. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się oficjalnie w 1997 roku. W marcu 2008 roku papież Benedykt XVI nadał mu tytuł „Czcigodny Sługa Boży”, a 26 maja 2020 roku papież Franciszek zatwierdził cud za wstawiennictwem księdza Michaela. Jego Msza beatyfikacyjna odbyła się 31 października 2020 roku.

Wspomniany cud za wstawiennictwem księdza Michaela dotyczył uzdrowienia dziecka w łonie matki, którego życie było zagrożone. Rodzice dziecka – Daniel i Michelle Schachle z Tennessee zostali poinformowani, że ich trzynaste dziecko urodzi się z zespołem Downa. Kilka tygodni później badania wykazały, że doszło do obrzęku płodu. Lekarze nie dawali dziecku żadnych szans na przeżycie i doradzili rodzicom dokonanie aborcji. Państwo Schachle, jako ludzie głęboko wierzący, nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Daniel Schachle, który na co dzień pracuje jako agent ubezpieczeniowy Rycerzy Kolumba, wybrał się z żoną na pielgrzymkę do Fatimy w Portugalii. Tam zdarzył się cud. Na Mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odczytana została Ewangelia o rzymskim urzędniku, którego syn został uzdrowiony przez Jezusa. Przy słowach: „Idź, syn twój żyje” Michelle poczuła, że coś się zmieniło w jej wnętrzu. Późniejsze badania wykazały, że zagrażający życiu dziecka obrzęk zniknął, a dziś ich syn jest bardzo aktywnym chłopcem z zespołem Downa otoczonym kochającą rodziną.

Dnia 10 października relikwie Czcigodnego Sługi Bożego – księdza Michaela Josepha McGineya dotarły do parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi podczas światowej peregrynacji. Z tej okazji odprawiona została Msza święta o godz. 10, na której uroczyście wprowadzono i powitano relikwie błogosławionego księdza Michaela. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zakonu Rycerzy Kolumba z Najwyższym Rycerzem - bratem Rafałem Badowskim na czele.

Podczas homilii proboszcz parafii -  ks.Jarosław Wolski podkreślił, że Rycerze Zakonu Kolumba działają przy naszej parafii już od bardzo dawna. Ich działalność to nie tylko obecność w uroczystościach kościelnych, ale także odnawianie kapliczek, krzyży przydrożnych oraz dzielenie się tym, co posiadają. Cechuje ich zatem ewangeliczna cnota oddawania innym wszystkiego, co się posiada. Jesteśmy im zatem wdzięczni, że posłuchali Chrystusa, w przeciwieństwie do bogatego młodzieńca z Ewangelii i potrafią dać z siebie wszystko, by pomagać innym. Światu potrzeba odważnych mężczyzn i kobiet słuchających i wypełniających słowa Jezusa. Są oni potrzebni, by zachować wartości rodzinne i religijne.

Na zakończenie Mszy świętej odmówiona została litania do błogosławionego księdza Michaela McGivneya. Relikwie błogosławionego pozostały w naszej parafii tego dnia do Mszy popołudniowej o godz. 16. Potem udały się w dalszą podróż po okolicznych parafiach, przy których działają rady Zakonu Rycerzy Kolumba. Powrócą do nas jeszcze w najbliższy piątek, czyli 15 października. Zostaną wtedy uroczyście pożegnane podczas modlitwy różańcowej odmawianej o godzinie 17.30.

relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej

Zachęcamy do odmówienia Litanii do błogosławionego ks. Michaela McGivneya

Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże.  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Matko Boża Niepokalanie Poczęta,
Matko Boża z Guadalupe,  
Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,
Św. Józefie Oblubieńcze Maryi Panny i Opiekunie Zbawiciela,
Św. Michale Archaniele,
Błogosławiony Michaelu McGivneyu,  
Pokorny Sługo Boży,  
Wierny Uczniu Chrystusa,
Synu Niepokalanego Serca Maryi,
Posłuszny Synu Kościoła,
Przykładzie czystości kapłańskiej,
Gorliwy kapłanie Chrystusa,
Łagodny pasterzu dusz ludzkich,
Oddany proboszczu,
Mądry doradco,
Nauczycielu wiary,
Sługo wszystkich,
Opiekunie ubogich,
Obrońco wdów i sierot,
Przyjacielu samotnych i cierpiących,
Towarzyszu więźniów,
Pocieszycielu chorych i umierających,
Apostole rodzin chrześcijańskich,
Ojcze młodzieży,
Orędowniku pracujących,
Ewangelisto zagubionych,
Głosicielu Ewangelii Życia,
Opiekunie świeckich,
Obrońco imigrantów,
Wzorze Miłosierdzia,
Przykładzie Jedności,
Orędowniku katolickiego Bractwa,
Nauczycielu chrześcijańskiego Patriotyzmu,
Założycielu Rycerzy Kolumba,
Błogosławiony Michaelu, pokorny w służbie Kościołowi,
Błogosławiony Michaelu,oddany Najświętszemu Sercu Jezusa,
Błogosławiony Michaelu, kapłanie czystego serca,
Błogosławiony Michaelu, wierny obowiązkom kapłańskim,
Błogosławiony Michaelu, wytrwały w cierpieniu,
Błogosławiony Michaelu, w chwili śmierci pełen pokoju,
Błogosławiony Michaelu, naśladowco Chrystusa ukrzyżowanego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie !
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, błogosławiony Michaelu McGivneyu,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych