12 Rocznica katastrofy smoleńskiej i Droga Krzyzowa w Czeladzi

miniaturaW Niedzielę Palmową 10 kwietnia w kościele pw św. Stanisława B.M w Czeladzi odprawiona została uroczysta Msza Świętej o godz. 11.15 upamiętniająca 12-tą rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Eucharystię odprawił proboszcz parafii Jarosław Wolski, a uczestniczyli w niej liczni wierni i przedstawiciele władz miasta. Uroczysty charakter tego spotkania podkreślała obecność pocztu sztandarowego. miasta Czeladź, w asyście Straży Miejskiej , Harcerskiego Kręgu Seniorów i młodzieży szkolnej.

Po Mszy zebrani zgromadzili się w nawie bocznej świątyni pod tablicą jednej z ofiar tej katastrofy – urodzonego w Czeladzi dowódcy wojsk specjalnych generała Włodzimierza Potasińskiego. W ten sposób oddali cześć wszystkim ofiarom tego tragicznego wydarzenia, prosząc Boga o życie wieczne dla nich.

Tego samego dnia wieczorem o godz. 19 odprawiona została tradycyjna publiczna Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta. Przewodniczył jej również proboszcz miejsca . Krzyż nieśli bracia z Zakonu Rycerzy Kolumba, a także przedstawiciele grup parafialnych. Zebrani, trzymając w dłoniach zapalone świece wypraszali pokój dla Ukrainy i nawrócenie dla Rosji.

Rozważania podczas Drogi Krzyżowej były kontemplacją miłości Boga do człowieka. Zwróciły uwagę wiernych na to, czym są w życiu prawdziwe wartości. To wrażliwość na drugiego człowieka. Umiejętność niesienia mu pomocy, jak to uczyniła święta Weronika wobec cierpiącego Jezusa.

Wierni uświadamiali sobie, jak dobry i miłosierny jest Bóg, który przebacza człowiekowi jego liczne upadki i grzeszną naturę. Pan jest zawsze blisko człowieka, nigdy nie zostawia go samego, nawet w najtrudniejszych chwilach. Gdy doświadczamy zła, warto zaufać Bożemu Miłosierdziu, jak to uczynił dobry łotr. Bóg kocha każdego bezwarunkowo i do końca.

Człowiek krzyżem nazywa cierpienie, którego doświadcza. Pyta wówczas o sens takiego cierpienia. Bóg podczas Drogi Krzyżowej towarzyszy każdemu cierpiącemu człowiekowi, pokazując mu sens i istotę cierpienia. Jezus wziął na Swe ramiona ciężar krzyża, by pomóc człowiekowi wejść do bram nieba. Ciemność Wielkiego Piątku jest znakiem nadejścia Niedzieli Zmartwychwstania. Godnie zniesione cierpienie w imieniu cierpiącego Chrystusa prowadzi do zbawienia i życia wiecznego. Dzięki męce naszego Zbawiciela, śmierć nie jest końcem, ale jest początkiem wiecznego zjednoczenia ze Stwórcą. Droga krzyżowa zakończyła się w kościele uroczystym błogosławieństwem, a wierni zostali zaproszeni do kontemplacji zbawczych wydarzeń podczas Triduum Paschalnego.

Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej