Uroczystość NMP Królowej i Msza za Ojczyznę w Czeladzi.

miniaturaW Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja 2022, a więc w kolejną, 231 rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w Warszawie pierwszej w Europie konstytucji, w kościele pw. Św. Stanisława BM w Czeladzi o godz. 10.00 była sprawowana Msza Św. w intencji Ojczyzny.

. Licznie zgromadzili się na niej wierni, poczty sztandarowe miejskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele lokalnych władz – Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Moćko, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Powałka, a wzdłuż nawy głównej stali w dwóch szpalerach uczniowie klas mundurowych czeladzkiego zespołu szkół średnich.

W to wielkie, narodowe i maryjne święto wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii św. Jana o tym, jak po słowach ukrzyżowanego Jezusa, skierowanych do stojących pod krzyżem Maryi i Jana: „Oto Matka twoja”, uczeń wziął ją do siebie. Nawiązał do tych słów w kazaniu proboszcz miejsca, ks. Jarosław Wolski, dopowiadając, że w ten właśnie sposób Maryja stała się naszą Matką. Przypomniał jednocześnie słowa św. Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku wołał: „to jest moja matka, ta ziemia; to są moi bracia i siostry”. Tym sposobem mówca uwydatnił bogactwo znaczeniowe słowa „matka”, oznaczającego matkę nadprzyrodzoną – Matkę Bożą i Matkę wszystkich ludzi oraz matkę ziemską – Ojczyznę.

Jan Paweł II mówił na Jasnej Górze, że jest to miejsce, w którym bije serce narodu. Dziś, pielgrzymując duchowo do tego miejsca, powinniśmy przed obliczem NMP Królowej Polski zrobić rachunek sumienia z grzechów, jakie popełniamy przeciwko matce-Ojczyźnie. Należą do nich brak szacunku do rodzimej mowy, historii i tradycji oraz brak miłości wzajemnej i zaprzepaszczenie poczucia wspólnoty. Odwołując się do wypowiedzi prymasa, bł. Stefana Wyszyńskiego ks. Wolski przestrzegał, że nienawiścią nie obronimy Ojczyzny, gdy zaszłaby taka potrzeba. Trzeba więc przypomnieć sobie wskazania ks. Józefa Tischnera z Etyki solidarności, z czasów, kiedy za swoje braliśmy słowa św. Pawła „jedni drugich brzemiona noście”. Żyjemy obecnie w czasach niezwykłych – czasach wzmożenia etycznego. Już możemy być dumni z tego, że jako naród okazaliśmy wielkie serce Ukraińcom, pokazaliśmy; że jesteśmy narodem sumienia i za to powinniśmy dziękować Bogu.

Na zakończenie Mszy Św. celebrans modlił się do Matki Bożej, by wyjednała dla naszej Ojczyzny błogosławieństwo, pokój i bezpieczeństwo. Odmówił z wiernymi modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Następnie, w imieniu Burmistrza zaprosił wszystkich zebranych do przemarszu na Plac Konstytucji.

Relacja Małgorzata Krakowiak & ks.Andrzej