Wniebowstąpienie Pańskie i Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

miniaturaW tym roku Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zbiegła się z obchodzonym od 29 maja 2012 roku Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

To, ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku święto połączone jest z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Z tego też powodu w kościele pw. św. Stanisława BM w Czeladzi o godz. 10.00 odprawiona została Msza Święta w intencji weteranów wszystkich służb. Towarzyszyły jej poczty sztandarowe, a wzięli w niej udział przedstawiciele weteranów oraz władz powiatu i miasta.

W homilii proboszcz miejsca, ks. Jarosław Wolski nawiązał do dzisiejszej uroczystości, przypominając za św. Pawłem, że nasza ojczyzna jest w niebie. Rodzimy się jako obywatele Ziemi, ale wyposażeni jesteśmy w paszporty do nieba. Dziś – mówił kaznodzieja – wypada spojrzeć na jedną z możliwych dróg w pielgrzymce życia. Jest to droga, którą przemierzyli i przemierzają Weterani Działań Poza Granicami Kraju. Ich służba oznacza służenie dobru, a ich postawa stanowi wzór dla innych. Ks. Wolski zestawił wzorcową postawę reprezentantów służb mundurowych wszelkiego rodzaju z zasadami kodeksu rycerskiego, wśród których wymienił wierność władcy, wierność ideałom, odwagę, dzielność, waleczność, gotowość do poświęcenia życia. W ramach kodeksu rycerskiego kultywowano siedem cnót: wierność, pobożność, męstwo, roztropność, wolność, hojność, honor. Wymienione cnoty współtworzyły z kolei etos polskiego żołnierza. Podobnymi zasadami kierują się przedstawiciele misji pokojowych, którzy stają w obronie pokrzywdzonych przez działania wojenne i klęski żywiołowe w różnych częściach świata.

Relacja Małgorzata Krakowiak & ks.Andrzej