Publiczny Różaniec w Czeladzi

miniaturaW minioną środę, czyli dnia 8 czerwca, o godzinie 18 odprawiona została Msza Święta połączona z nowenną do Matki Bożej Pocieszenia. Po jej zakończeniu wierni z księdzem proboszczem na czele, niosąc figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz flagę Polski, udali się na Rynek Starego Miasta w uroczystej procesji. Tam odmówiony został Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego.

Comiesięczną modlitwę różańcową poprowadził jak zawsze ksiądz kanonik Jarosław Wolski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi. Celebrans, wprowadzając wiernych w rozważania tajemnic chwalebnych Różańca Świętego, zaznaczył, jak ważna jest obecność Maryi w historii zbawienia. Stąd też każdy Publiczny Różaniec rozpoczyna się uroczystym przyniesieniem figury Matki Bożej na miejsce modlitwy, by Ona wiodła Swoje dzieci do Swego Syna. Ufni i pełni wiary zawierzyliśmy Maryi intencję pokoju na Ukrainie i na całym świecie. Ksiądz proboszcz w swej osobistej intencji polecił też Matce Najświętszej wszystkich zebranych na tej modlitwie różańcowej. Zachęcił także zebranych, by powierzyli Maryi wszystkie swoje własne intencje.

Naród polski obrał sobie Maryję za swoją Królową i Matkę, Była ona pełna łaski i Ducha Świętego. Trwała z Apostołami na modlitwie, gdy został na nich zesłany Duch Święty. Ona ma moc upraszania ludziom wszelkich potrzebnych łask. Nie zapominajmy, by prosić ją o wstawiennictwo u Swojego Syna.

Ksiądz proboszcz w rozważaniach przypomniał również wiernym, że człowiek na ziemi jest tylko przechodniem. Chrystus zmartwychwstając, pokazał, że nasze życie się zmienia, ale się nie kończy. Musimy modlić się, by Jego zmartwychwstanie było też naszym zmartwychwstaniem do życia wiecznego, do życia w łasce uświęcającej. Musimy wyzbyć się tego, co nas oddala od Chrystusa – wyzbyć się wszelkiego grzechu.

Jeżeli nasze dusze będą uświęcone łaską, to zostaniemy wzięci do Nieba. Zawierzamy się zatem Matce Bożej, której dusza była nieskalana żadnym grzechem, byśmy umieli trwać w łasce i podążać za nią do Królestwa Niebieskiego. Czeka nas tam nagroda wieczna. Niebo będzie ucztą z Jezusem Chrystusem i wszystkimi świętymi. Maryja jest dla nas wzorem, jak mówić „fiat” i jak wytrwać nawet pod krzyżem. Ona nawet w obliczu cierpienia nie straciła wiary i ufności. Maryja rozumie nasze rozterki i niepokoje i dlatego tak żarliwie wstawia się za nami u Swego Syna.

Pomimo wietrznej pogody i deszczowych chmur nad głowami uczestników spotkania, na modlących się nie spadła ani jedna kropla deszczu. To także znak szczególnej opieki Matki Bożej, która trwała ze swymi wyznawcami na modlitwie. Różaniec to szczególna forma modlitwy, o którą prosi nas sama Matka Boża, więc odmawiając ją, możemy bardzo wyraźnie odczuć Jej wsparcie i pomoc. Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Naszego Narodu to także otwarte wyznanie wiary, które mogą ujrzeć przechodnie na ulicach naszego miasta. Tym samym za sprawą łaski i błogosławieństwa Bożego być może przemawiamy do ich sumień, by i oni podążali za Maryją do Nieba.

Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej