Boże Ciało

miniaturaŚwięto Bożego Ciała to szczególny i wyjątkowy dzień w życiu wielu Polaków. Można to zauważyć w odświętnym stroju i na uśmiechniętych obliczach uczestników tradycyjnych procesji Bożego Ciała.

W tym roku święto to przypadało 16 czerwca. W parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi rozpoczęliśmy obchody tego dnia uroczystą Mszą Świętą o godzinie 10, której przewodniczył ksiądz proboszcz – Jarosław Wolski. Trzeba przyznać, że kościół był wypełniony po brzegi. Wszyscy licznie zgromadzeni parafianie i goście pragnęli publicznie dać świadectwo swojej wiary.

Po Mszy Świętej kapłan, niosąc Przenajświętszy Sakrament, wraz z asystą liturgiczną poprowadził wiernych do czterech ołtarzy zlokalizowanych na Rynku Starego Miasta. Procesję otwierały osoby niosące sztandary oraz obraz Matki Bożej. Za nimi ustawiły się dzieci komunijne w swych odświętnych strojach. Dziewczynki sypały kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, a chłopcy dzwonili dzwonkami. Za asystą liturgiczną pod baldachimem niesionym przez Rycerzy Kolumba kroczył kapłan z Najświętszym Sakramentem. Wierni podążali za Najświętszym Ciałem Pana, by oddać Mu hołd i modlić się przy pięknie udekorowanych ołtarzach.

(…)Dzień ten jest szczególnym oddaniem czci Bożemu Ciału. Nasz Pan w wieczerniku powiedział, że daje nam Swoje Ciało na pokarm. Jeśli chcemy podążać za Chrystusem, nie możemy żyć bez tego pokarmu. Prowadzi nas on do samego Boga. Nie można być dzieckiem Bożym, jeśli nie upodabnia się do Boga. Możliwe to jest tylko przez spożywanie Bożego Ciała.

Ten pokarm, a także Przenajświętsza Krew naszego Pana obmywa nas z grzechów. Zło jednak jest obecne w świecie, rodzi się w sercach wielu ludzi, co szczególnie widzimy za naszą wschodnią granicą. W czasie procesji modlimy się szczególnie, by Przenajświętsze Ciało i Krew obmywały grzechy ludzkie i prowadziły wszystkich do Boga.

Ciało i Krew są ofiarą Boga, który z miłości do Swego stworzenia oddał Swego Syna. Jezus Chrystus jako najwyższy kapłan złożył siebie w ofierze. Ta ofiara jest uobecniana w każdej Mszy Świętej. Wszyscy biorący udział w tej ofierze uczestniczą też w ofierze, która miała miejsce na Golgocie. W tej ofierze jest żywy Bóg, który sprawia, że staje się ona ofiarą zbawienną. Jezus powiedział, że jest to ofiara nowego i wiecznego przymierza. Chrystus zostawił nam tę ofiarę jako znak jedności. Eucharystia otwiera nam drogę do pokuty i pojednania z Bogiem. Nic nie jest w stanie zastąpić ofiary Eucharystii, nawet nasza ufna i pobożna indywidualna modlitwa. Bóg chciał nas zbawić jako wspólnotę Kościoła.(…) – oto niektóre myśli zaczerpnięte ze Słowa, które Celebrans wygłosił przy czterech ołtarzach.

Procesję zakończyliśmy w kościele, gdzie nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Następnie odprawiona została kolejna Eucharystia, by umożliwić udział w ofierze Chrystusa tym, którzy dołączyli do procesji w trakcie jej trwania.

(Relacja Agnieszka Babio & ks. Andrzej)