Rycerze Kolumba

miniaturaDnia 27 sierpnia o godzinie 18 w czeladzkiej świątyni pod wezwaniem sw. Stanisława BM odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której nastąpiło wprowadzenie na urząd funkcjonariuszy Rady Rycerzy Kolumba. Eucharystię sprawował proboszcz miejsca – ks. Jarosław Wolski.

W swej homilii celebrans przywołał postawę Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, podczas której służył On Swym apostołom. (...)Eucharystia jest wezwaniem Chrystusa do ofiarnej służby drugiemu człowiekowi. Każdy z nas w jakimś wymiarze służy swym najbliższym. Jednak Rycerze Kolumba podejmują także wyzwanie służby lokalnej społeczności i Kościołowi.

(...)Święty Paweł Apostoł pisał, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”. Ewangeliczne słowa Chrystusa, by nie zajmować pierwszych miejsc, są radą, która ma ustrzec ludzi przed zarozumiałością i pychą. Mają one pomóc ludziom przyjąć postawę służby i pokory. Służba bliźniemu, zwłaszcza temu najbiedniejszemu, jest czynem szlachetnym, który daje wewnętrzne szczęście i radość, a dodatkowo zostanie on wynagrodzony w życiu przyszłym.(...)

Słowa dzisiejszej Ewangelii bardzo wyraźnie odnoszą się do Zakonu Rycerzy Kolumba, którzy podejmują służbę bliźnim. Dzisiejszy świat całkowicie wypaczył znaczenie słów związanych z rządem i zajmowaniem wysokich stanowisk. Przykładowo pierwotne znaczenie słowa „minister” to „sługa”. Jednak dziś zajmowanie wysokiego stanowiska najczęściej nie oznacza w naszym świecie służby narodowi, lecz pychę, arogancję i dbanie o prywatne interesy.

Dziś nowo wybrany Wielki Rycerz, jego zastępca i poszczególni funkcjonariusze Zakonu Rycerzy Kolumba usłyszeli w Ewangelii wymowne słowa Jezusa, które są wezwaniem do służby. Nieprzypadkowo akurat dziś, w dniu wyboru nowych członków, padły takie słowa. Za sprawą Opatrzności Bożej są one skierowane wprost do nich, są dla nich drogowskazem i wezwaniem. Rycerze Kolumba poprzez swoją postawę mogą pokazać istotę Królestwa Bożego, bo królować to znaczy służyć. Niezajmowanie pierwszego miejsca nie oznacza bycie daleko od ołtarza, ale obrazuje wewnętrzną postawę służby.

Służba jest podstawą każdego dobrego środowiska, bo bez służby nie ma dobrych małżeństw, nie ma dobrych rządów, nie ma dobrych społeczeństw. (...)Największą tragedią współczesnych czasów jest fakt, iż Kościół zapomniał, że jego powołaniem jest służba. Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii mają nam o tym przypomnieć.(...)

Po zakończeniu Mszy świętej zostały wręczone Insygnia i nominacje nowym funkcjonariuszom Rady.

(Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej )