Uroczystości religijno-patriotyczne w Czeladzi

miniaturaWrzesień tradycyjnie jest miesiącem pamięci o bohaterskich obrońcach naszej ojczyzny, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość kraju. Dnia 11 września o godzinie 11.15 w parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi odprawiona została uroczysta Msza Święta dziękczynno-błagalna za Ojczyznę z okazji 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski oraz 760-lecia lokacji miasta Czeladź.

Eucharystia była koncelebrowana, a przewodniczył jej ordynariusz diecezji sosnowieckiej – Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Współcelebransami byli: ksiądz kanclerz doktor Mariusz Karaś, ksiądz Andrzej Nackowski – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, ksiądz Karol Nędza – wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej oraz proboszcz parafii – ksiądz kanonik Jarosław Wolski.

Gospodarz miejsca jak zwykle z otwartym sercem przywitał wszystkich zebranych. Szczególnym gościem była pani minister Barbara Chrobak – wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Wśród zaproszonych osób obecni byli przedstawiciele władz miasta Czeladzi z burmistrzem – panem Zbigniewem Szaleńcem na czele.

Z okazji 760-lecia istnienia Czeladzi w uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz miasta partnerskiego Auby we Francji, którym przewodniczył mer tego miasta - Christophe Charles, posiadający także honorowe obywatelstwo Czeladzi. Ksiądz proboszcz powitał również duchowo delegacje miast partnerskich Viesite na Litwie i Żydaczów na Ukrainie, gdzie toczy się obecnie walka o wolność i niepodległość.

Uroczysty charakter spotkania został podkreślony przez obecność wojska. Ksiądz proboszcz podziękował za to obecnemu na spotkaniu podpułkownikowi Grzegorzowi Gduli – dowódcy 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, któremu towarzyszyła kompania honorowa.. Na liście powitalnej znalazły się także wspólnoty parafialne – Sodalicja Mariańska, Żywy Różaniec, Zakon Rycerzy Kolumba. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych z czeladzkich szkół i stowarzyszeń. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Krakowa.

W swym wstępnym przemówieniu ksiądz proboszcz zaznaczył, jak wielką cnotą jest patriotyzm i ukochanie ojczyzny. Naród musi być świadomy swej historii i nie może zapomnieć o tych, którzy przyczynili się do stworzenia niezawisłego i suwerennego państwa. Przytoczył także słowa Ignacego Paderewskiego, który z okazji 100-lecia urodzin Fryderyka Chopina wyraził się następująco: „W odwieczną budowę świątyni narodu, której potężne ramiona wrogów zburzyć nie zdołały, biją już młoty bratnią kierowane ręką i dla nowych gmachów pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak gdyby owych budowniczych na własną nie stać było cegłę. Nad białoskrzydłym niezmazanym, najczcigodniejszym Ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony, chichoczą obce a złowrogie puszczyki, urągają mu nawet swojskie zacietrzewione orlęta – „Precz z Polską” - wołają. - „Niech żyje ludzkość”. - Jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło!”

Homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. W swych słowach odniósł się do trudnej historii naszego narodu i samego miasta Czeladź, które w swym 760-letnim istnieniu przetrwało trudne momenty, takie jak najazdy obcych wojsk. Naznaczone one były okrucieństwem, grabieżą, mordem i torturami. Polacy musieli stawać do obrony swej wolności, a także obrony dorobku swej kultury. Wielu z nich na ołtarzu ojczyzny złożyło ofiarę ze swojego życia, stąd nasze spotkanie patriotyczno-religijne było oddaniem im szczególnego hołdu. Czeladzianie nie pozostawali obojętni na patriotyczne wezwanie. Z Czeladzi wywodzili się powstańcy styczniowi, żołnierze armii generała Józefa Hallera, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej czy powstańcy śląscy. To na terenie Czeladzi w czasie powstania śląskiego doszło do ataku Niemiec na kopalnię Saturn, w wyniku czego zginął polski żołnierz pochowany na terenie cmentarza katedralnego w Sosnowcu. Później powstało tam pierwsze w historii muzeum upamiętniające powstańców śląskich.

Nie można pominąć także bohaterstwa żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej. Groby naszych żołnierzy są w Polsce, ale także i w innych krajach, gdziekolwiek zaprowadziły ich zadania związane z tym wielkim konfliktem światowym. Ksiądz biskup apelował do uczestników spotkania, by pamiętać, że najlepszym oddaniem czci i hołdu poległym w obronie ojczyzny jest modlitwa, ofiarowanie mszy świętych w ich intencji, a także odpustów. Następnie bardzo gorąco podziękował dowódcy Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej za obecność żołnierzy na tej uroczystości. Apelował również do uczestników, by gorąco modlić się także za współczesnych żołnierzy, którzy w dzisiejszych czasach mają bardzo trudną misję do spełnienia. Często są wysyłani na nasze wschodnie tereny, by bronić granic państwa przed jakże bliskim i realnym zagrożeniem w obliczu wojny na terenie Ukrainy.

Przykładem osoby, która dogłębnie ukochała swoją ojczyznę i wiedziała, jak ważny jest hołd i szacunek dla poległych w jej obronie, był święty Jan Paweł II. W roku 1989, w którym przypadała 50 rocznica wybuchu II wojny światowej, tak napisał: „Już na długo przed rokiem 1939 w pewnych sferach kultury europejskiej ujawniło się dążenie do usunięcia Boga i Jego obrazu z pola widzenia człowieka. W tym duchu indoktrynowano dzieci od najmłodszych lat”. To w braku Boga w sercach człowieka nasz święty rodak upatrywał źródła tych wielkich i okrutnych konfliktów światowych. Idąc tym rozumowaniem, można dojść do wniosku, że człowiek nie jest zatem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, skoro zakładano, że taka Istota Wyższa nie istnieje. Zatem drugi człowiek to nie dusza i obraz Boga, ale tylko istnienie biologiczne. Wtedy tak łatwo jest być okrutnym wobec bliźniego. Ponadto jeśli taka indoktrynacja jest obecna od najmłodszych lat, to potem łatwo jest mordować, gwałcić i zabijać. Biskup apelował, by dbać o wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, bo to zapewni rozwój naszej ojczyzny i przyniesie jej chwałę.

Pod koniec uroczystości delegacje wspólnot parafialnych przypomniały o przypadającym w tym dniu wspomnieniu świętego Grzegorza Wielkiego. Z tej okazji przedstawicielka złożyła imieninowe życzenia księdzu biskupowi Grzegorzowi. W swych słowach poleciła solenizanta opiece Matki Bożej Pocieszenia.

Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz biskup udzielił zebranym swego pasterskiego błogosławieństwa, a ksiądz proboszcz Jarosław Wolski gorąco podziękował wszystkim za obecność na tej uroczystości. Zaprosił również zebranych, by wraz z żołnierzami, orkiestrą i wszystkimi delegacjami przejść na Rynek Starego Miasta, gdzie odbyła się część artystyczna tego wydarzenia. Nie zabrakło oczywiście muzyki wojskowej jak i zespołu folkowego. Zebranych nie odstraszył nawet drobny wrześniowy deszcz i Rynek zapełniony był czeladzianami i gośćmi, którzy w ten sposób chcieli upamiętnić tych, którzy poświęcili swe życie w obronie ojczyzny.

relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej