Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego

miniaturaPubliczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego został odmówiony dnia 14 września o godzinie 19 na Rynku Starego Miasta w Czeladzi. Modlitwę poprowadził ksiądz Jarosław Wolski – proboszcz miejsca. Tradycyjnie w uroczystej procesji wniesiona została figura Matki Bożej Fatimskiej, wokół której zebrały się rzesze wiernych w różnym wieku. Wszystkich połączyła żarliwa modlitwa i gorąca wiara w opiekę naszej Dobrej Matki

Był to dzień obchodzony jako Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zatem razem z Maryją pragnęliśmy stanąć pod krzyżem naszego Zbawiciela, by prosić o odnowę moralną naszego narodu, a także o pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, która jest nam bliska nie tylko terytorialnie, ale także kulturowo i duchowo.

Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, ksiądz proboszcz podkreślił, jak bardzo potrzebujemy modlitwy na wzór modlącego się Chrystusa. To modlitwa pozwala nam z wiarą i ufnością znosić trudy naszego życia.

Ubiczowany Chrystus uświadamia nam, że cierpienie dotyka nie tylko indywidualne osoby, ale także całe narody. Dlatego zanosiliśmy naszą gorącą modlitwę o wiarę dla całego narodu.

Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa było szyderstwem względem Niego. We współczesnym świecie też mamy do czynienia z licznymi szyderstwami. Jesteśmy obserwatorami różnych marszów i pochodów, które są często swoistą parodią wiary, stąd nasza potrzeba serca, by swoją modlitwę ofiarować za tych, którzy żartują sobie z wiary i z męki Pana Jezusa.

Niesienie krzyża na wzór Chrystusa było głęboko wpisane w historię naszego państwa. Dziś jednak często szydzi się z krzyża i wyrzuca go z przestrzeni publicznej. Nasza publiczna modlitwa miała uświadomić ludziom, jak bardzo potrzebny jest krzyż w centralnych miejscach polskich miast i wsi. Powinien być wszędzie tam, gdzie tętni życie, bo krzyż jest naszym życiem.

Rozważając śmierć Chrystusa na krzyżu, musimy pamiętać, że krzyż nie jest symbolem śmierci, ale znakiem zwycięstwa. Jest to droga do życia wiecznego. Obyśmy wszyscy mogli dostąpić tej łaski i spotkać się w wiekuistej szczęśliwości, stojąc pod krzyżem naszego Pana.

Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej