Msza św. o uzdrowienie duszy i ciała

miniaturaNie da się przecenić wartości zdrowia. Wie o tym każdy, kto doświadczył długotrwałego bólu i przewlekłej choroby. Jednak osoby cierpiące nie są pozostawione same sobie ze swoim bólem, lecz mają potężnego orędownika u Boga w postaci świętego Szarbela. On wyprasza im potrzebne łaski i wytrwałość w znoszeniu swojego cierpienia. Z kolei chorzy, wierząc w wielkie orędownictwo tego świętego, spotykają się 22 dnia każdego miesiąca na Mszy Świętej sprawowanej w intencji uzdrowienia duszy i ciała za wstawiennictwem świętego Szarbela. Wrześniowe spotkanie miało miejsce jak zwykle o godzinie 18 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi. Eucharystię celebrował ksiądz proboszcz Jarosław Wolski.

W swej homilii celebrans zauważył, iż ludzkość od wieków pragnęła doznawać cudów. Cudowne wydarzenia towarzyszyły jej odkąd tylko Bóg objawił Swe istnienie. Niezliczone cudowne wydarzenia towarzyszyły głoszeniu Ewangelii. Wiele osób w historii Kościoła stawało się pośrednikami Bożych cudów. Jedną z takich osób obdarzoną łaską Bożą dokonywania cudów jest święty Szarbel.

Istotą cudu, czyli łaski, jaką daje Bóg, jest znak opieki Bożej. Wszyscy, którzy stawali się narzędziami Boga w ukazywaniu cudów, byli ludźmi głębokiej wiary i kroczyli drogą świętości. Święci wskazują nam drogę do świętości przede wszystkim swoimi czynami. Święty Franciszek z Asyżu powiedział znamienne słowa: „Głoś Słowo Boże zawsze, a kiedy trzeba używaj słów”. Zatem nasze codzienne życie, każda prozaiczna nawet czynność naszego dnia powinna być głoszeniem Ewangelii. Każdy dzień jest znakiem od Boga. Należy się nawrócić i już dziś działać w imieniu Boga.

Święty Szarbel ostrzegał, że szatan dobrze wie, co nam się podoba i co nas pociąga. Kusi nas tym, czego najbardziej pragniemy i pożądamy. Nasza wiara przez to często poddana jest próbie. Ze złem nie należy walczyć wprost. Jak mawiał święty Paweł „zło dobrem zwyciężaj”. Dlatego tak ważne jest, byśmy dążyli do nawrócenia i zjednoczenia z Bogiem, gdy zanosimy nasze błagania przed Jego tron.

Comiesięczne spotkania, podczas których zanosimy nasze prośby za pośrednictwem świętego Szarbela, są wyrazem głębokiej wiary w miłość i dobroć Wszechmocnego. Mając taką postawę, jesteśmy w stanie wiele znieść. Możemy prawdziwie głosić Słowo Boże w naszym codziennym życiu.

Na zakończenie Eucharystii wierni otrzymali błogosławieństwo relikwiami świętego Szarbela. Wypełnieni olbrzymią wiarą, z ufnością i całkowitym oddaniem się woli Bożej przyjęli także namaszczenie olejem świętego Szarbela, któremu niejedna już osoba zawdzięcza łaskę wybłagania zdrowia.

Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej