Publiczny Różaniec

miniaturaPubliczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego jest już częścią pejzażu czeladzkiego Rynku. Dnia 14 stycznia o godzinie 13 wierni czciciele Matki Bożej zgromadzili się przed figurą Niebieskiej Pani, by upraszać u niej wszelkie łaski potrzebne naszemu państwu.

Zgromadzeni wspólnie pod przewodnictwem księdza proboszcza Jarosława Wolskiego odmówili część chwalebną różańca świętego. W swych rozważaniach ksiądz kanonik podkreślił znaczenie nadziei, jaka płynie ze Zmartwychwstania naszego Pana. Ono daje nam pewność, że i my podniesiemy się z naszego upadku, by żyć w wiecznej szczęśliwości.

Nigdy nie powinniśmy stracić z oczu celu, jakim jest wieczne życie z Bogiem. Jeśli naród nie straci również tego celu, to będzie w stanie zapewnić wszystkim bezpieczne i godne życie na drodze do Niebieskiego Królestwa. Można dokonać tego tylko z łaską Bożą. Jezus nie zostawił nas samych sobie. Zesłał nam Ducha Świętego, więc zawsze wołajmy „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

W swych modlitwach nie zapominajmy, jak wielką naszą Orędowniczką jest Ta, którą Bóg umiłował i wywyższył nad wszystkich. Krocząc drogą Maryi, nigdy nie zbłądzimy. Ona uczy nas wierności Jezusowi i Jego krzyżowi. Ona wiernie stała pod krzyżem. Jej matczyna postawa jest naszym drogowskazem. Musimy się zatem Jej całkowicie oddać, całkowicie Jej zawierzyć, by stanąć przed obliczem Pana. Oby nasz kraj nie stracił miana narodu Maryjnego, lecz odnowiony moralnie stał się jeszcze przykładem dla innych narodów.

Relacja Agnieszka Babio & ks.Andrzej