Dzień Chorego

miniaturaDnia 11 lutego obchodziliśmy wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes oraz Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji odprawiona została Msza Święta w intencji chorych, podczas której udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Liturgii przewodniczył ksiądz kanonik Jarosław Wolski.

Warto zatem przy tej okazji przypomnieć historię cudownych objawień, które miały miejsce między 11 lutego a 18 lipca 1858 roku w grocie Massabielle w Lourdes. Matka Boża ukazała się tam aż 18 razy skromnej dziewczynie – Bernadetcie Soubirous. Panna Najświętsza nazwała wówczas siebie Niepokalanym Poczęciem oraz wezwała świat do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Od tamtej pory miejsce to stało się celem pielgrzymek, zwłaszcza ludzi chorych, którzy przy źródle wypływającym z groty doznają cudu uleczenia.

W swej homilii celebrans szczególnie zwrócił się do ludzi chorych. Uświadamiał zebranym, że tajemnicę cierpienia, przemijania i śmierci może rozjaśnić tylko światło wiary. To właśnie w Lourdes objawiła się Maryja, która szczególną troską i opieką otacza ludzi chorych. To dzięki Jej wstawiennictwu ci, którzy z wiarą przybywają do Lourdes, odzyskują zdrowie.

Biblia wyjaśnia, że grzech pierworodny stał się przyczyną pojawienia się śmierci na ziemi. Jednak Maryja z łaski i woli Boga została niepokalanie poczęta. Dogmat ten wprowadza nas w tajemnicę zbawienia. Jezus jest źródłem życia, a Maryja jako troskliwa Matka wychodzi naprzeciw potrzebom swoich dzieci, wyjednując dla nich zdrowie ducha i ciała. To cudowne działanie jest widoczne w sanktuarium w Lourdes. W naszej świątyni takim miejscem przyciągającym wszystkich potrzebujących jest obraz Matki Bożej Pocieszenia zwanej też Panią Czeladzką. Tutaj tak jak w Lourdes można odczuć wielką miłość i troskę Matki dbającej o Swoje dzieci. Nawet jeśli modlący się chorzy nie doznają łaski uleczenia ciała, to doznają łaski poruszenia serc i zbliżenia do Boga, gdyż Maryja zawsze prowadzi nas do Swego Syna.