Dzień Pamięci

miniaturaNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w roku 2011. Przypada on zawsze 1 marca. Parafia pw. św. Stanisław B.M. w Czeladzi już od lat w sposób szczególny obchodzi to święto. Jest to wyraz naszego patriotyzmu i wdzięczności dla żołnierzy polskiego niepodległościowego podziemia antykomunistycznego.

W minioną środę w naszej parafii o godzinie 9 odbyło się nabożeństwo upamiętniające tych niedocenianych przez lata bohaterów. Uroczystości przewodniczył ksiądz kanonik Jarosław Wolski. Udział wzięli w niej przedstawiciele władz miasta: pan burmistrz Zbigniew Szaleniec i pani vice burmistrz Beata Zawiła. Uroczysty charakter podkreślony został poprzez obecność przedstawicieli Harcerskiego Kręgu Seniorów oraz klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Były także poczty sztandarowe miasta Czeladź oraz młodzież z czeladzkich placówek edukacyjnych.

Całe spotkanie odbyło się w nawie bocznej kościoła, przy tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy zanosili do Boga prośby za spokój dusz Żołnierzy. Ksiądz proboszcz odnowił błogosławieństwo tejże tablicy pamiątkowej, by uczcić pamięć tych, którzy oddali swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Celebrans przypomniał również postać podporucznika Jana Piwnika ps. Ponury – jednego z największych bohaterów wśród Żołnierzy Niezłomnych, który wypowiedział znamienne słowa: „Serca, ducha i miłości ojczyzny z Polaków nie wydrzesz”. One w pełni oddają sens życia i walki Żołnierzy Wyklętych.

Na zakończenie spotkania ksiądz kanonik podziękował panu burmistrzowi za inicjatywę ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej Żołnierzom Niezłomnym, a także za udział w uroczystości. Ta pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest bowiem naszym dziedzictwem, na którym możemy budować lepszą przyszłość.

Relacja Agnieszka Babio & ks. Andrzej