Publiczny Różaniec

miniaturaW prawdziwie zimowy sobotni dzień 11 marca o godzinie 13 na Rynku Starego Miasta w Czeladzi odprawiony został Publiczny Różaniec w intencji o Odnowę Moralną Narodu Polskiego.

Modlitwie przewodniczył proboszcz miejsca - ksiądz kanonik Jarosław Wolski. Mroźna i wietrzna pogoda, której towarzyszyły opady śniegu oraz marznącego deszczu, nie przeszkodziły zebrać się czcicielom Maryi, którzy ufnie powierzyli Jej opiece nasz naród. To comiesięczne spotkanie było tym razem szczególnie ważne i poruszające w obliczu ostatnich oskarżycielskich ataków na osobę świętego Jana Pawła II Wielkiego Papieża.

Zebrani rozważali tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Refleksjom dotyczącym zbawienia patronowały słowa naszego Wielkiego świętego papieża – Polaka : „Bóg jest potężniejszy niż całe piekło”. Jezus prawdziwie zmartwychwstał i to daje nam ufność w Miłosierdzie Boże i pokonanie zła. Tylko Jezus jest „drogą, prawdą i życiem”.

Musimy naśladować naszego wielkiego świętego, który powiedział słynne „Totus Tuus”. On jest dla nas wzorem zawierzenia Maryi i przyjęcia Ducha Świętego. Jego wiara i całkowite zawierzenie sprawia, że żadne oskarżenia i oszczerstwa nie zszargają Jego imienia. Zebrani błagali świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo za synami naszej polskiej ziemi, która kiedyś była Jego domem i gdzie otaczany był zawsze należnym Mu szacunkiem.

Na zakończenie spotkania ksiądz proboszcz przekazał również smutną i bolesną informację uzyskaną od Zakony Rycerzy Kolumba, że poprzedniej nocy zniszczony został krzyż przy drodze do Będzina. Prosił wszystkich zebranych o modlitwę za tych, którzy tego dokonali. Boże, odpuść nam nasze winy i miej litość nad naszym narodem pogrążonym w ciemności grzechu.

(relacja Agnieszka Babio & ks. Andrzej)