Spektakl Słowno-Muzyczny „Dar i tajemnica”

miniaturaParafia pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi podejmuje wiele działań, które mają pomóc ludziom w odkrywaniu prawd Bożych i podążaniu za Chrystusem jakże niełatwą i wyboistą drogą. Jedną z takich okazji do pogłębienia wiary i rozbudzania przemyśleń natury religijnej był Spektakl Słowno-Muzyczny „Dar i tajemnica”, który odbył się w naszej parafii 10 października o godzinie 18. Przedstawienie to upamiętniało pontyfikat św. Jana Pawła II. Wystąpił w nim znany polski aktor – Jerzy Zelnik. Wokalistą był Mateusz Mijal, a na pianinie akompaniował mu Wojciech Świętoński

Wszystkich zebranych powitał proboszcz parafii -ksiądz kanonik Jarosław Wolski. W swym słowie wstępnym powołał się on naszego świętego papieża-Polaka, który powiedział: „Na drogach ludzkich sumień Bóg postawił Drogowskaz – Krzyż”. Wyraził także nadzieję, że przedstawienie to pomoże wszystkim zebranym podążać za św. Janem Pawłem II, który, jak wszystkim wiadomo, oddał się całkowicie pod opiekę Maryi – Totus Tuus – a Ona z kolei prowadziła go śladami Chrystusa.

Na spektakl złożyły się teksty świętego Jana Pawła II, między innymi wątki z książki autobiograficznej „Dar i tajemnica”, wybrane utwory poetyckie, część I poematu „Tryptyk rzymski”, fragmenty książki „Przekroczyć próg nadziei” oraz myśli z „Listu do artystów”. Wśród tych rozważań znalazły się przemyślenia naszego wielkiego rodaka na temat ojczyzny i przywiązania człowieka do swojego kraju rodzinnego. Życie i słowa papieża podkreślały także znaczenie różańca jako kierunkowskazu na drodze życia. Nie zabrakło także refleksji dotyczących talentu twórczego będącego darem od Tego, który jest prawdziwym natchnieniem w duszy każdego artysty. Postawa świętego Jana Pawła II skłania do refleksji na temat dostrzegania wokół siebie każdego, choćby najmniejszego daru, i składania dziękczynienia Bogu za wszelkie łaski. Tak często, my ludzie, pomijamy naszego Stwórcę, a przecież to On jest Demiurgiem, dzięki któremu nasze dusze i umysły są zdolne do tworzenia rzeczy pięknych, mających często wymiar duchowy.

Zdecydowanie wydarzenie to, które mogło odbyć się w naszej parafii z inicjatywy księdza proboszcza Jarosława Wolskiego, było strawą duchową pobudzającą do refleksji na temat życia, śmierci i wiary. Tak piękne przypomnienie słów naszego wielkiego papieża niewątpliwie uskrzydliło zebranych i przeniosło ich myśli ku niebu i transcendencji. Ksiądz kanonik złożył gorące podziękowanie twórcom tego wielkiego wydarzenia – panu Jerzemu Zelnikowi, Mateuszowi Mijalowi i Wojciechowi Świętońskiemu za piękny spektakl. Spotkanie to uświadomiło nam wielkość postaci świętego Jana Pawła II, który swym życiem wskazywał drogę do Boga, a w swych słowach, encyklikach i twórczości artystycznej zawarł głębokie przemyślenia religijno-filozoficzne umacniające naszą wiarę.

Relacja ks Proboszcz & Agnieszka Babio & ks.Andrzej