Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego

miniaturaComiesięczne spotkanie w ramach Publicznego Różańca o Odnowę Moralną Narodu Polskiego miało miejsce 9 grudnia o godzinie 13 na Rynku Starego Miasta. Dodatkową intencją była prośba o pokój na świecie, zwłaszcza w Autonomii Palestyńskiej, Izraelu, Ukrainie i naszej ojczyźnie. Modlitwie przewodniczył ksiądz kanonik Jarosław Wolski.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych uczestnicy modlitwy znaleźli schronienie pod zadaszeniem zabytkowej studni, gdzie utworzyli krąg. Scenę tę można uznać za bardzo symboliczną, wszak woda jest powszechnie uznawana za symbol życia, a błagania o odnowę moralną są przecież prośbą o tchnienie nowego życia w naród polski.

Odmawiając tajemnice chwalebne różańca świętego, zebrani rozważali, jak wielką siłę posiadają ludzie wierzący i oddani Bogu. Nie muszą się oni niczego obawiać, bo moc Najwyższego jest z nimi. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. On dał nam życie wieczne i moc zwyciężania złego. Jezus wskazał nam drogę życia, a jest nią podążanie za Nim samym. W każdej trudnej chwili musimy pamiętać, że nasza ziemska pielgrzymka nie kończy się z chwilą śmierci. Wszystkie ziemskie troski i zmagania znikną, bo w królestwie Boga Ojca obdarzeni zostaniemy radością i niezmierzoną miłością.

Relacja Agnieszka Babio &ks.Andrzej