Konkurs piosenki maryjnej

 

29 MAJA 2011 po Mszy Świętej o godzinie 10.00 usłyszeliśmy w naszym Kościele występ MARTY BIJAN i KLAUDII WYPRZAŁ z Miejskiego Zespołu Szkół - Gimnazjum nr 1 w Czeladzi, które zdobyły GRAND PRIX VII Diecezjalnego Konkurs Piosenki Maryjnej ,,Pieśnią sławimy Maryję” oraz MARTĘ WYDRĘ z Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi, która zwyciężyła w kategorii solista szkół ponadgimnazjalnych.

 

VII Diecezjalny Konkurs Piosenki Maryjnej ,,Pieśnią sławimy Maryję” odbył się w dniach 9 i 10 maja 2011. Pierwszego dnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach do artystycznej rywalizacji przystąpiło 56 uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych z Będzina, Czeladzi, Wojkowic, Dąbrowy Górniczej, Wolbromia, Olkusza, Dobieszowic, Rogoźnika, Gródkowa, Pilicy, Jaworzna, Łaz, a nawet z Gniazdowa. Młodzi ludzie przybyli na konkurs, by swym śpiewem sławić Maryję i wielbić Boga. Jury przyznało 20 nagród i wyróżnień w 5 różnych kategoriach.

 

W kategorii „solista SZKOŁY PODSTAWOWE” komisja przesłuchała 14 osób przyznając następujące nagrody: 2 miejsce ex quo zdobyły: Zuzanna Galicka ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku (opiekun p. Anna Dydak) i Julia Świerczek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu (opiekun p. Magdalena Kaczmarzyk) oraz 3 miejsce ex quo otrzymały Maria Cieśla ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach (opiekun p. Krystyna Ernt) i Dominika Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu (opiekun p. Magdalena Kaczmarzyk), wyróżnienie przyznano Karolinie Szarejko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach (opiekun p. Magdalena Polak i p. Małgorzata Sepetowska).

 

W kategorii „duet SZKOŁY PODSTAWOWE” po przesłuchaniu 5 duetów przyznano następujące nagrody: I miejsce otrzymały Aleksandra Donoch i Nikole Dzięcioł ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej (opiekun p. Alicja Oleksy), II miejsce zdobyły Laura Oporowicz i Anita Drozd z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobieszowicach (opiekun p. Magdalena Polak i p. Małgorzata Sepetowska) natomiast wyróżnienie uzyskały Natalia Gocek i Wiktoria Banaś ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi (opiekun p. Jolanta Książek).

 

W kategorii solistów z GIMNAZJÓW komisja przesłuchała 15 osób. Pierwsze miejsce zdobyła Marta Bijan z Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (opiekun p. Anna Piech, p. Aleksandra Szostak). Drugie miejsce zajęła Paulina Powaga z Gimnazjum nr 3 w Olkuszu (opiekun p. Bożena Szymonek). Trzecie miejsce uzyskała Klaudia Wyprzał z Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (opiekun p. Anna Piech, p. Aleksandra Szostak). Wyróżnienia otrzymały: Natalia Jajkiewicz z Gimnazjum nr 3 w Olkuszu (opiekun p. Małgorzata Kocjan), Klaudia Jabłońska z Gimnazjum nr 11w Jaworznie (opiekun ks. Tomasz Nowak) oraz Aleksandra Mogiła z Zespół Szkół nr 1 w Łazach (opiekun ks. Czesław Rechul).

 

Wśród przesłuchanych 7 solistów ze SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH zwyciężyły ex quo Marta Wydra z Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi (opiekun ks. Jacek Konieczny) oraz Magdalena Mączka z IV LO w Olkuszu (opiekun p. Małgorzata Bryzik), 3 miejsce wywalczyła Justyna Głowania z LO w Pilicy (opiekun ks. Marek Bigaj). Wyróżnienie otrzymała Wioleta Dregan z IV LO w Olkuszu (opiekun p. Małgorzata Bryzik).

 

Natomiast wśród przesłuchanych 5 duetów z GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH komisja przyznała pierwsze miejsce Marcie Bijan i Klaudii Wyprzał z Gimnazjum nr 1 w Czeladzi (opiekun p. Anna Piech, p. Aleksandra Szostak) a wyróżnienie otrzymały Katarzyna Pasierb i Magdalena Paciej z Gimnazjum nr 1 w Pilicy (opiekun s. Anna Bęben).

 

Organizatorami konkursu byli: Dyrektor Zespołu Szkół w Wojkowicach – p. Magdalena Kreczko, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Czeladzi – p. Mariola Kozieł, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach – p. Grażyna Trzcionka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach – p. Barbara Pawlak, Doradca Metodyczny Religii – p. Justyna Pitas.

 

Honorowy Patronat nad konkursem w tym roku objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu – p. Grzegorz Raczek, Starosta Powiatu Będzińskiego – p. Krzysztof Malczewski.

 

Młodych wykonawców oceniało jury w składzie: przewodniczący p. Andrzej Sarapata – muzyk, kompozytor oraz członkowie: ks. Piotr Pilśniak – Dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Będzinie – Grodźcu, p. Janina Lazur - doradca metodyczny religii oraz p. Wojciech Kruż - muzyk, nauczyciel prowadzi zajęcia w Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej.

 

Rozdanie nagród i koncert finałowy, który odbył się 10 maja w Gimnazjum nr 2 w Czeladzi swą obecnością zaszczyciło znamienite grono gości: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Piotr Skucha, p. Teresa Wąsowicz - Zastępca Burmistrza Miasta Czeladź, p. dr Jerzy Grad - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Będzinie, p. Bożena Magaczewska – Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Wychowania w Wojkowicach, ks. prałat Tadeusz Kamiński - Diecezjalny Wizytator Katechetyczny, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu, ks .kan. Marek Turlejski – Diecezjalny Wizytator Katechetyczny, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Czeladzi, ks. kan. Leszek Kołczyk – Dziekan dekanatu św. Stanisława B.M. w Czeladzi, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Wojkowicach, ks. kan. Marian Jankowski – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach Żychcicach, ks. kan. Andrzej Domagała – Dziekan dekanatu św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, ks. kan. Jarosław Wolski - proboszcz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi, ks. kan. Stanisław Łyp – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu – Zagórzu,. przedstawiciel p. posła Waldemara Andzla, p. Paweł Matyszkiewicz – Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, p. Joanna Sączewska - Stowarzyszenie TPLO w Wojkowicach oraz zaproszeni dyrektorzy szkół: p. Małgorzata Świder - Dyrektor MZS w Czeladzi, p. Aneta Zawada – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi.

 

Nagrody w konkursie sponsorowali oprócz organizatorów: ks. prałat Ryszard Adrjanek, ks. prałat Tadeusz Kamiński, ks. kan. Jarosław Wolski, ks. kan. Stanisław Łyp, ks. kan. Leszek Kołczyk ks. kan. Marek Turlejski, ks. kan. Marian Jankowski, ks. Stanisław Rozner, ks. Józef Handerek, oraz p. Radosław Rabus – Szkoła Nauki Jazdy „PROFESSIONAL”. Dziękujemy sponsorom, bez których nie byłoby cennych i wspaniałych nagród: aparatów fotograficznych, odtwarzaczy multimedialnych mp4, pamięci przenośnych i albumów i książek.

 

Zwycięzcom gratulujemy!

Justyna Pitas