Wigilia Paschalna

00Wigilia Paschalna, choć sprawowana w Wielką Sobotę, zalicza się już do obchodów Wielkanocy. Rozpoczyna się po zmroku Liturgią Światła, która wraz z Liturgią Chrzcielną, odróżnia tę mszę od innych sprawowanych w ciągu roku. O godz. 20.00 ks. proboszcz Jarosław Wolski rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia, który w ciągu całego roku liturgicznego będzie symbolizował paschał zapalony od pobłogosławionego płomienia. Światło rozprasza mroki tak jak Chrystus rozprasza ciemności grzechu. Dlatego procesja z paschałem odbywa się przy zgaszonych światłach w kościele. Oświetlenie zapala się po trzecim ukazaniu przez księdza paschału i wezwaniu „Światło Chrystusa”, na które zgromadzeni odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”. Także Liturgia Słowa Wigilii Paschalnej wyróżnia się spośród innych dni. Czytań jest więcej niż zwykle. Ukazują one całą historię Zbawienia. Po każdym czytaniu i psalmie odmawiana jest modlitwa, a fragmenty ze Starego i Nowego Testamentu oddziela hymn „Chwała na wysokości Bogu” śpiewany przy dźwięku dzwonków. Ks. proboszcz nawiązując w homilii do symboliki światła porównał ciemność, która panowała zanim zapaliły się światła, do mroku serc ludzi żyjących bez światła wiary. Rozświecanie mroku jest zadaniem Kościoła. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zachętą do apostolstwa. – Być światłem i nieść światło innym ludziom to zadanie dla każdego chrześcijanina. By tego dokonać musimy być zjednoczeni z Chrystusem i, jak mówił św. Paweł, kształtować cały świat z Duchem Jezusa. Świat pozostaje w ciemnościach, dlatego jedyną nadzieją dla świata jest to Światło – Jezus Chrystus. Niech zapalone w naszych sercach przez wiarę, umocnione przez chrzest święty, niech będzie nadzieją świata dla nas i dla tych, do których zostaliśmy posłani – podsumował celebrans. Po homilii Litanią do Wszystkich Świętych rozpoczęła się Liturgia Chrzcielna, bo to właśnie w czasie Wigilii Paschalnej dawniej większość chrześcijan przyjmowała chrzest. Zebrani w kościele, trzymając w rękach świece odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Na zakończenie mszy św. ks. proboszcz złożył parafianom życzenia świąteczne i podziękował wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak