Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

miniaturaW Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00 przy obficie padającym śniegu rozpoczęła się w naszym kościele parafialnym msza rezurekcyjna. Najświętszy Sakrament adorowany przy Grobie Pańskim został zdjęty z podestu i niesiony przez ks. proboszcza Jarosława Wolskiego wyruszył w uroczystej procesji z proporcami, figurami i feretronami, okrążając trzykrotnie kościół. Tradycja ta pochodzi z okresu, gdy w pobliżu kościoła znajdował się cmentarz, a jej celem było oznajmienie leżącym w grobach, że Chrystus zmartwychwstał. W okresie wielkanocnym będzie przypominać o tym figura Chrystusa Zmartwychwstałego, która po procesji została ustawiona przy ołtarzu. Przed Ewangelią Siostra Mirella zaśpiewała Sekwencję Wielkanocną. W homilii ks. proboszcz skupił się na momencie odkrycia przez uczniów pustego grobu. Przywołując słowa św. Pawła Apostoła: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”, zauważył, że Pusty grób sprawia, iż mimo woli odrywamy wzrok i patrzymy w górę. To doświadczenie wiary ma prowadzić do tego, byśmy oczyma wiary zobaczyli to, co niewidzialne i dotknęli tego, co niedotykalne. Jednak Dobra Nowina Zmartwychwstania już od samego początku zderzała się z antyewangelią. Już wtedy arcykapłani dali wiele pieniędzy, aby rozgłaszano antynowinę. – Czy zmieniło się coś od tamtych czasów? – pytał kaznodzieja. – Czy i dziś arcykapłanów nie zamienili arcykapłani ideologii? Kiedyś mówili, że Bóg umarł i przygotowywali pogrzeb Kościoła. I tych arcykapłanów rozwiał wiatr historii. Ale przyszli inni – koncerny i korporacje pracujące nad zgładzeniem ludzkiego życia, które dziś organizują ogólnoświatowe kampanie kłamstw, pomówień i nienawiści – powiedział ks. kanonik. Na zakończenie kazania przywołał słowa Jana Pawła II: „Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat ekonomii i polityki, świat nauki i informacji, kultury i cywilizacji, pokoju lub wojny, świat ładu lub terroru. Nie odrzucajcie Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał”. W oktawie Wielkanocy o radości ze Zmartwychwstania Chrystusa przypomina również aklamacja na zakończenie mszy św.: „Idźcie w pokoju Chrystusa” uzupełniona radosnym „Alleluja”.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak