Ogólnopolski Koncert Chórów Lekarskich – XIV Festiwal Ave Maria rozpoczęty

thumbW sobotę, 18 maja, o godz. 20.00 w naszej świątyni parafialnej odbył się koncert połączonych chórów lekarskich, które pod dyrekcją prof. Ryszarda Handkego wykonały „Magnificat” brytyjskiego kompozytora Johna Ruttera.

Koncert oficjalnie rozpoczęli ks. proboszcz Jarosław Wolski i burmistrz Teresa Kosmala, a przybyłych gości, również z zagranicy, w imieniu samorządu lekarskiego przywitali prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz i przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz.

To pierwszy koncert w ramach XIV Festiwalu Ave Maria, odbywającego się pod patronatem honorowym biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka.

W skład ponadstuosobowej grupy wykonanwców wchodziły następujące chóry:

Chór Śląskiej Izby lekarskiej CAMES,

Chór Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej Medici pro Musica,

Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie REMEDIUM,

Chór Kameralny w Białymstoku MediCoro,

Chór Kameralny Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

oraz Chór Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie MEDICANTUS.

W znakomitym śpiewie chórom towarzyszyła również orkiestra wraz z solistką – sopranistką Hanną Marią Zajączkiewicz.

Należy podkreślić perfekcyjne wykonanie i doskonałe zgranie całego zespołu. Słuchacze znający chorał gregoriański mogli dostrzec w wielu partiach dzieła zafascynowanie kompozytora melodiami kanonu mszy łacińskiej.

Trwający niemal godzinę koncert przypadł do gustu publiczności, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawami i owacją na stojąco. Można więc podsumować: kto nie był, niech żałuje, zwłaszcza że w kościele pozostało sporo wolnych miejsc. Następna okazja do posłuchania wielkich dzieł muzycznych już w piątek 31 maja na czeladzkim Rynku. Będzie to opera „Straszny Dwór”.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak