Żywy Różaniec

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca... Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości.

Jan Paweł II

Spotkania:

Pierwsza sobota miesiąca – msza św. o godz. 7.30 i adoracja najświętszego sakramentu cząstka różańca, konferencja i zmiana tajemnic.